Τηλέφωνα: 22763155

Κινητό: 99660176

Φάξ: 22763156

Τ.Κ.: 22414, 1521 Λευκωσία