Τηλέφωνο: 22518422

Κινητό: 99641588

Φάξ: 22420420

Τ.Κ.: 25004, 1306 Λευκωσία